ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ

Gate Control Systemร่มเกล้าและคลองหลวงสามารถ log in
เพื่อเข้าสู่ระบบได้ตามปกติ
ส่วนพุทธมณฑลเข้าสู่ระบบที่ปุ่มด้านล่าง